Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.
Ngày đăng: 31/10/2022Số từ: 357 từ.Khoản: 2,6 phút đọc.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Heritage West Lake mới nhất vào tháng 10 năm 2022. Dự án được phát triển bởi Capitaland tại Tây Hồ, Hà Nội, Heritage West Lake là sự khởi đầu tuyệt vời cho cuộc sống hạnh phúc và tạo lập những di sản hoàn hảo cho các thế hệ tương lai.

Xem thông tin chi tiết dự án Heritage West Lake tại đây.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 10 năm 2022.

Bắt đầu công tác đổ bê tông sàn tầng 2 tháp Office tel.

Bắt đầu công tác đổ bê tông sàn tầng 2 tháp Office tel.

Bắt đầu thi công sàn tầng 3 khu vực Residence.

Bắt đầu thi công sàn tầng 3 khu vực Residence.

Công nhân thi công hệ thống cơ điện MEPF tầng 2 tháp căn hộ.

Công nhân thi công hệ thống cơ điện MEPF tầng 2 tháp căn hộ.

Kiểm tra bê tông trước khi đổ bê tông.

Kiểm tra bê tông trước khi đổ bê tông.

Nghiệm thu giáo chống trước khi đổ bê tông.

Nghiệm thu giáo chống trước khi đổ bê tông.

Thi công cốt thép sàn tầng 2 và cơ điện trước khi đổ bê tông.

Thi công cốt thép sàn tầng 2 và cơ điện trước khi đổ bê tông.

Thi công đổ bê tông sàn officetel tầng 2

Thi công đổ bê tông sàn officetel tầng 2

Thi công lắp dựng cốt thép vách khu vực tháp căn hộ tầng 3

Thi công lắp dựng cốt thép vách khu vực tháp căn hộ tầng 3

Thi công thép sàn tầng 2 khu vực tháp văn phòng.

Thi công thép sàn tầng 2 khu vực tháp văn phòng.

Thi công sàn tầng 2 khu officetel

Thi công sàn tầng 2 khu officetel

Thi công sàn tầng 2 khu vực Office.

Thi công sàn tầng 2 khu vực Office.