Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake.
Ngày đăng: 31/08/2022Số từ: 189 từ.Khoản: 1,3 phút đọc.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Heritage West Lake mới nhất vào tháng 08 năm 2022. Dự án được phát triển bởi Capitaland tại Tây Hồ, Hà Nội, Heritage West Lake là sự khởi đầu tuyệt vời cho cuộc sống hạnh phúc và tạo lập những di sản hoàn hảo cho các thế hệ tương lai.

Xem thông tin chi tiết dự án Heritage West Lake tại đây.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake.

Ảnh chụp từ phía Bắc của dự án.

Ảnh chụp từ phía Bắc của dự án.

Ảnh chụp từ phía Đông của dự án.

Ảnh chụp từ phía Đông của dự án.

Ảnh chụp từ phía Nam của dự án.

Ảnh chụp từ phía Nam của dự án.

Ảnh chụp từ phía Tây của dự án.

Ảnh chụp từ phía Tây của dự án.

Kiểm tra bê tông trước khi đổ.

Kiểm tra bê tông trước khi đổ.

Kiểm tra cốt thép về công trường.

Kiểm tra cốt thép về công trường.

Thi công thép sàn hầm B2.

Thi công thép sàn hầm B2.