Ảnh chụp mặt bên tòa căn hộ Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.
Ngày đăng: 20/01/2023Số từ: 299 từ.Khoản: 2,2 phút đọc.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Heritage West Lake mới nhất vào tháng 01 năm 2023. Dự án được phát triển bởi Capitaland tại Tây Hồ, Hà Nội, Heritage West Lake là sự khởi đầu tuyệt vời cho cuộc sống hạnh phúc và tạo lập những di sản hoàn hảo cho các thế hệ tương lai.

Xem thông tin chi tiết dự án Heritage West Lake tại đây.

Ảnh chụp mặt bên tòa căn hộ Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp mặt bên tòa căn hộ Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 1 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 1 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể dự án Heritage West Lake vào tháng 1 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể SOHO Heritage West Lake vào tháng 01 năm 2023.

Ảnh chụp tổng thể SOHO Heritage West Lake vào tháng 1 năm 2023.

Ảnh chụp trên cao tòa Office.

Ảnh chụp trên cao tòa Office.

Công tác xây gạch.

Công tác xây gạch.

Công tác xây gạch tầng 4.

Công tác xây gạch tầng 4.

Nghiệm thu cốt thép.

Nghiệm thu cốt thép.

Sàn tháp văn phòng sau khi đổ bê tông.

Sàn tháp văn phòng sau khi đổ bê tông.

Tháo dỡ ván khuôn và dọn vs tầng 8 tháp căn hộ.

Tháo dỡ ván khuôn và dọn vs tầng 8 tháp căn hộ.

Vận chuyển gạch thi công tầng 5 tháp căn hộ.

Vận chuyển gạch thi công tầng 5 tháp căn hộ.

Sàn tháp căn hộ sau khi đổ bê tông.

Sàn tháp căn hộ sau khi đổ bê tông.